دسته‌بندی نشده

از سوزن اسپاینال برای چه عمل هایی استفاده می شود ؟

از سوزن اسپاینال برای بی حسی نخاعی استفاده می شود .

موارد استفاده از آن عبارتند از جراحی ارتوپدیدر استخوان لگن، استخوان ران،و یا حتی مچ پا.

گاهی از مواد مخدر در فضای اسپاینال به عنوان مثال از دیامورفین در حدود 500 تا 1000 میکروگرم به همراه بیهوشی عمومی برای ایجاد بی دردی بعد از اعمال جراحی روده استفاده می شود.

از سوزن اسپاینال حتی در عمل جراحی عروق اندام تحتانی هم استفاده می شود.

از سوزن اسپینال در ترمیم آنوریسم عروقی هم مورد استفاده می شود.

از سوزن اسپاینال در جراحی نفرکتومی یعنی برداشت کلیه و یا عمل سیستکتومی یعنی برداشت مثانه در ترکیب با مواد بیهوشی مورد استفاده قرار می گیرد.

از سوزن اسپاینال در جراحی برداشتن رحم به صورت واژینال یا شکمی استفاده می شود

از سوزن اسپاینال در جراح برداشتن رحم به روش لاپاراسکوپی به همراه بیهوشی عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.

از سوزن اسپاینال در عمل سزارین هم مورد استفاده قرار می گیرد.

در روش بی حسی نخاعی که یک روش کاملا انتخابی است برای عمل سزارین و این به خاطر این است به دلیل اجتناب از بیهوشی عمومی به علت ریسک شکست در لوله گذاری بیمار که چیزی حدود 1 در 250 بار عمل سزارین در بیماران است می باشد. در این روش مادر کاملا هوشیار است و همسر باردار می تواند تولد نوزاد را برای مادر توضیح دهد.

روش بی حسی نخاعی کاملا برای بیمارانی که مبتلا به بیماری های تنفسی هستند به خاطر عدم استفاده از لوله گذاری و تهویه مکانیکی بسیار مفید است.

از سوزن اسپاینال برای بی حسی های موضعی استفاده می شود

دیدگاهتان را بنویسید