دسته‌بندی نشده

نحوه اندازه گیری فشار خون

فشار خون چیست ؟

فشار خون  فشاری که خون در هر انقباض  قلب به دیواره سرخرگها وارد می‌کند.

گزارش فشار خون بصورت عدد کسری است که صورت آن فشار خون سیستولی یا ماکزیمم و مخرج آن فشار خون دیاستولی یا مینیمم می‌باشد. مثل  ۸۰/۱۲۰

پس زمانی که می گویند فشار خون فردی 12 روی 8 است یعنی ماکزیمم فشار 12 و مینیموم 8 است

سنجش فشار خون برای تشخیص های پزشکی، درمان و پیشگیری بیماری ها اهمیت دارد .

لازم است نواسانات فشار خون و میزان خیلی پایین یا بالای آن در افراد دارای بیماری های مرتبط با فشار خون مدام با فشارسنج  کنترل کنیم .

تا در صورت غیرطبیعی بودن آن به پزشک مراجعه کنیم

چند نوع فشارسنج داریم اما مهم ترین آن ها عقربه ای و دیجیتال است .

از فشارسنج دیجیتال چگونه استفاده کنیم ؟

فشارسنج دیجیتال دارای یک مانیتور و یک کیسه می باشد ابتدا بازو بند را به دور بازو فرد می بنیم

سپس دکمه استارت فشارسنج دیجیتال بازویی  را می زنیم

بازو بند تا جایی که باید، به صورت اتوماتیک باد می شود

و بعد باد آن به صورت اتوماتیک خالی می شود و عدد ماکزیمم و مینیمم را روی مانیتور نشان می دهد

از فشارسنج عقربه ای چگونه استفاده می کنیم ؟

ابتدا  بازوبند فشارسنج  عقربه ای را به دور بازوی راست فرد ببندید و گوشی پزشکی را زیر آن قرار دهید و گوشی را داخل گوش بگذارید . بازوبند فشارسنج عربه ای  نباید خیلی محكم یا خیلی شل  باشد .

سپس یك دست را روی  نبض مچ همان دست را بگزارید

با دست دیگر پیچ پمپ لاستیكی فشارسنج عربه ای  را ببندید

و بصورت متوالی و سریع روی پمپ فشارسنج عربه ای زنیت  فشار آورید و آنقدر كیسه هوای بازوبند را باد كنید تا دیگر نبض مچ دست حس نشود

بعد از باد شدن بازو بند پیچ فشارسنج زنیت  را شل می کنید

و هرجا که صدای بلند را در گوشی  (صدای ورود خون به داخل سرخرگ ) شنیدید آن را ثبت کنید ماکزیمم فشار است .

و بعد هم از هرجا که اولین صدای ضربه متوالی را شنیدید آن را هم ثبت کنید به عنوان مینیموم فشار .

فشارخون یکی از بیماری های خاموش است که هیچ علائم خاصی ندارد پس با اندازه گیری منظم خصوصا در افراد سن بالا آن را چک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید