• 0

تهران نواب ، مرکز خرید و فروش تجهیزات دندانپزشکی کشور افرا واحد 601

موجود
230000 تومان

 

  • دارای پرفراژ
  • در رنگ های سفید و آبی
  • 17 گرم
  • 20 متر
  • در ابعاد عرض 80 و

 

- --
- -